Chefscoaching

Individuell chefscoaching/executive coaching

 • Vill du ha en egen personlig tränare i ledarskap?
 • Vill du ha ett professionellt bollplank med tystnadsplikt?

Att ha en egen coach/mentor som bollplank är väl investerad tid.

Chefscoaching-programmet leder till:

 • Verktyg för kommunikation och coachande förhållningssätt
 • Avlastande samtal
 • Ökar chefens personliga effektivitet
 • Fördjupad självinsikt
 • Öka självförtroendet och självkänslan i rollen som ledare
 • Utvecklar mer effektiva vanor
 • Öka välbefinnandet och minskar stress
 • Ta fram de inre värderingarna som ger ökad meningsfullhet
 • Hitta en varaktig balans mellan personliga & professionella mål
 • Att utforska nya effektiva sätt att leda och stödja andra
 • Hantera konflikter och fatta svåra beslut
 • Proaktivt leda organisationsförändringar
 • Bygga och leda ett högpresterande team

Begär offert

Kursanmälan sker via:
070-756 1642
lena.mangell@lifecareer.se

Upplägg

Först, introduktionsmötet där vi tar fram syfte och mål med programmet samt kontrakt.

Efterföljande coachingsessioner pågår 90-120 minuter, en/två gånger per månad under 6, 12 eller 18 månader. Du får hemuppgifter mellan sessionerna.

För vem?

För dig som har gått kurser/utbildningar och som nu söker en mer skräddarsydd kompetensutveckling och stöd. Du kanske är VD, GD, ledare, toppolitiker, projektledare, högre chef, mellanchef eller egen företagare.

Ledarutveckling: Chefscoaching

Chefscoaching

Chefscoaching är en form av ledarutveckling som visat sig ha stora effekter på ledarbeteende. Det är ett utmärkt komplement till traditionella ledarskapskurser, eftersom coachingen utgår från varje enskild chefs individuella behov.

Det är ett tillfälle för dig som chef och ledare att ha en professionell, neutral samtalspartner och coach att samtala med under konfidentiella former. Här kan du prata om allt som du inte kan prata med dina medarbetare eller kolleger om.

Som chef är man ofta ensam med sina beslut och tankar. Du kan också diskutera din egen karriärutveckling med coachen.

I chefscoachingen fokuserar vi på det personliga ledarskapet och utvärderar chefens styrkor och utvecklingsbara sidor med olika tester bland annat Facet5 . Därefter arbetar vi med coaching för att utveckla olika områden.

Coachingprogrammet skräddarsys efter dina behov och vi formulerar ett kontrakt i starten av programmet. Under konfidentiella former kan frågor om förändringsarbete, ledningsgruppen, stresshantering, konflikthantering, personligt ledarskap hanteras. Ledarcoaching är ett nödvändigt ledarutvecklingsverktyg i dagens arbetsliv.

Life&Career har  coachat och utbildat chefer,ledare, entreprenörer, toppolitiker under mer är 25 år. Vi har även arbetat med chefens ledningsgrupp/arbetsgrupp.