Terapisamtal   KBT och PDT

Behöver du terapisamtal, någon att tala med?
Upplever du stress, utmattning, oro, nedstämdhet, obalans?
Du kanske har låg självkänsla, ställer höga krav på dig själv,
Har  du problem i din relation eller har problem på jobbet.

Då kan terapisamtal hjälpa dig att komma vidare. Att ha någon professionell utomstående person att samtala med gör att du/ni får nya perspektiv och verktyg. Jag som psykolog och psykoterapeut anpassar mina metoder efter dina problemställningar och behov och arbetar därför ofta integrativt dvs använder metoder från olika terapiformer som KBT, ACT,schematerapi och psykodynamisk terapi.Jag utgår också från  positiv psykologi  och mindfulness/acceptans.

TERAPISAMTAL DIGITALT/FYSISKT

Vanliga orsaker till behandling

 • Behöver du någon att prata med  och sortera ut dina tankar och känslor?
 • Upplever du stress och obalans?
 • Du har kanske låg självkänsla och ställer höga krav på dig själv?
 • Har du problem i din relation eller problem på jobbet?
 • Genomgår du en skilsmässa,har en livskris?Andra områden du kan få hjälp med är:
 • sorg
 • kriser
 • personlig utveckling
 • stress och stresshantering
 • utmattning
 • depression/nedstämdhet
 • oro och ångest
 • bluffsyndrom (omposter syndrome)
 • katastroftankar
 • livs&karriärutveckling
 • Relationsproblem i yrkesliv eller i privatliv
 • stödsamtal
 • avlastande samtal

Terapisamtalen hjälper dig att komma vidare och få nya perspektiv.

Att ha en erfaren professionell utomstående psykolog och psykoterapeut att samtala med ,gör att du får fördjupad självinsikt ,handlingsplaner och verktyg för att må bra.

Om du kommer till mig får du en senior,erfaren professionell psykolog och coach med tystnadsplikt enligt lag.

Jag arbetar integration, vilket betyder att jag använder både KBT (kognitiv beteende terapi) och psykodynamisk terapi , samt olika övningar från mindfulness, schematerapi,positiv psykologi.

Jag anpassar mitt arbetssätt utifrån dina behov som klient och skräddarsyr terapin med fokus på de områden som du har.

Välkommen att kontakta mig!

lena.mangell@lifecareer.se

LENA MANGELL

Legitimerad psykolog, psykoterapeut KBT och psykodynamisk terapi och med kunskap inom mindfulness.
Coach,mentor,ledarutvecklare,karriärcoach,företagpsykolog

Lena har tystnadsplikt enligt lag  (Socialstyrelsen)

Varför ska du välja mig som din psykolog/coach?

Du får tillgång till en senior psykolog och coach som hjälper dig att navigera genom livets och arbetets utmaningar och komma vidare både personligt och arbetsmässigt.
Jag har 30 års erfarenhet och inget är främmande för mig, jag har hört och sett det mesta ,vilket gjort mig öppen, ödmjuk,personlig och professionell.
Jag är en nyfiken person och har haft förmånen att få möta tusentals klienter i alla yrken, branscher,bakgrunder, problem, vilket har utvecklat mig som människa.
Jag brinner för att hjälpa människor att utvecklas och må bra på alla plan.

Ett specialområde är stress, utmattningssyndrom och balans i livet frågor.
Självkänsla och utmattning hör ofta ihop.

Ett annat område är ledarskap och kommunikation.

Terapisamtal

Terapisamtal KBToch PDT (psykodynamisk terapi)

Psykoterapi är en psykologisk samtalsbehandling. Du träffar regelbundet en psykoterapeut och tillsammans arbetar ni med det som är problematiskt och smärtsamt för dig.

Jag hjälper dig med

Målsättningen kan vara att uppnå ökad självkännedom, upptäcka både hinder och möjligheter, komma igen efter en kris eller förstärka identiteten och få en meningsfull förståelse av den egna livssituationen och hitta nya vägar och strategier framåt.

stress

Stresshantering

Stresshanteringsprogram med mindfulness och KBT för dig som upplever negativ stress, utmattning, energilöshet och som önskar få verktyg, metoder och stöd för att komma i balans i livet.

Jag hjälper dig med

 • Screening och diagnos av din stressnivå
 • Kartläggning av kroppsliga reaktioner, beteenden, tankar, känslor och symptom
 • Utbildning och information om stress utifrån senaste forskningen
 • Kartläggning  och förståelse av egna stressorer och stressområden
 • Verktyg i form av mindfulness
 • Verktyg i form av självinsikt och övningar
 • KBT
 • Life&Career Map-metoden som handlar om att kartlägga livskvalitet, värderingar, personlighet, kompetens samt att sätta upp egna mål
 • Hemuppgifter och träning
 • Samtal
Lena Mangell

Boka tid för terapisamtal

Träffa mig fysiskt eller digitalt via Zoom/Facetime/Skype.
Tidsbokning sker via:
070-756 1642
lena.mangell@lifecareer.se

Vad är KBT?

Det finns många olika psykologiska behandlingsmetoder och terapiformer. KBT (kognitiv beteendeterapi) är en behandlingsform som har visat sig effektiv vid behandling av en rad olika psykiska problem som depression, sömnstörningar, stress, ångest, oro och krisreaktioner.

Vem får utöva psykoterapi?

För att bedriva psykoterapi ska man vara legitimerad psykolog eller vara legitimerad psykoterapeut.

Vad är en legitimerad psykolog?

Utbildningen till psykolog innebär fem års grundutbildning samt ett års praktisk tjänstgöring under handledning. Den är den mest gedigna utbildningen i kunskapen om människan.

En legitimationsgrundande utbildning innebär en kontinuerlig granskning och lämplighetsprövning, vi arbetar under hälso- och sjukvårdslagen och granskas av Socialstyrelsen. Som legitimerad psykolog är man ålagd att arbeta utifrån och hålla sig à jour med, vetenskap och beprövad erfarenhet. Som psykolog har vi har en unik kompetens att möta och coacha individer, grupper och organisationer.

För kunden innebär det ökad trygghet att vi arbetar med hög etik, gör kvalificerade analyser och väljer bästa möjliga metoder. Som psykolog kan man arbeta inom många olika områden och har djupa kunskaper om individer, grupper och organisationer.

Som legitimerad psykolog har man Steg 1-utbildning till psykoterapeut. För att bli legitimerad psykoterapeut krävs att man går en Steg 2-utbildning i en godkänd statlig utbildning.