Terapisamtal/KBT

Behöver du terapisamtal, någon att tala med?
Upplever du stress, utmattning, oro, nedstämdhet, obalans?
Du kanske har låg självkänsla, ställer höga krav på dig själv,
har problem i din relation eller har problem på jobbet.

Då kan terapisamtal hjälpa dig att komma vidare. Att ha någon professionell utomstående person att samtala med gör att du/ni får nya perspektiv och verktyg.

Psykoterapi

Vanliga orsaker till behandling

Livskriser av olika slag som skilsmässa, arbetslöshet,
sorger och förluster av olika slag.

 • Utmattning och trötthetssyndrom
 • Depression, oro och ångest
 • Existentiella livskriser och frågeställningar
 • Relationsproblem i yrkesliv eller i privatliv
 • Sjukdom eller olycka som påverkat livssituationen
 • Kris i äktenskapet/relationen
Terapisamtal

Terapisamtal/KBT

Psykoterapi är en psykologisk samtalsbehandling. Du träffar regelbundet en psykoterapeut och tillsammans arbetar ni med det som är problematiskt och smärtsamt för dig.

Jag hjälper dig med

Målsättningen kan vara att uppnå ökad självkännedom, upptäcka både hinder och möjligheter, komma igen efter en kris eller förstärka identiteten och få en meningsfull förståelse av den egna livssituationen och hitta nya vägar och strategier framåt.

Terapisamtal, stresshantering

Stresshantering

Stresshanteringsprogram med mindfulness och KBT för dig som upplever negativ stress, utmattning, energilöshet och som önskar få verktyg, metoder och stöd för att komma i balans i livet.

Jag hjälper dig med

 • Screening och diagnos av din stressnivå
 • Kartläggning av kroppsliga reaktioner, beteenden, tankar, känslor och symptom
 • Utbildning och information om stress utifrån senaste forskningen
 • Kartläggning  och förståelse av egna stressorer och stressområden
 • Verktyg i form av mindfulness
 • Verktyg i form av självinsikt och övningar
 • KBT
 • Life&Career Map-metoden som handlar om att kartlägga livskvalitet, värderingar, personlighet, kompetens samt att sätta upp egna mål
 • Hemuppgifter och träning
 • Samtal
Lena Mangell

Boka tid för terapisamtal

Träffa mig fysiskt eller digitalt via Zoom/Facetime/Skype.
Tidsbokning sker via:
070-756 1642
lena.mangell@lifecareer.se

Vad är KBT?

Det finns många olika psykologiska behandlingsmetoder och terapiformer. KBT (kognitiv beteendeterapi) är en behandlingsform som har visat sig effektiv vid behandling av en rad olika psykiska problem som depression, sömnstörningar, stress, ångest, oro och krisreaktioner.

Vem får utöva psykoterapi?

För att bedriva psykoterapi ska man vara legitimerad psykolog eller vara legitimerad psykoterapeut.

Vad är en legitimerad psykolog?

Utbildningen till psykolog innebär fem års grundutbildning samt ett års praktisk tjänstgöring under handledning. Den är den mest gedigna utbildningen i kunskapen om människan.

En legitimationsgrundande utbildning innebär en kontinuerlig granskning och lämplighetsprövning, vi arbetar under hälso- och sjukvårdslagen och granskas av Socialstyrelsen. Som legitimerad psykolog är man ålagd att arbeta utifrån och hålla sig à jour med, vetenskap och beprövad erfarenhet. Som psykolog har vi har en unik kompetens att möta och coacha individer, grupper och organisationer.

För kunden innebär det ökad trygghet att vi arbetar med hög etik, gör kvalificerade analyser och väljer bästa möjliga metoder. Som psykolog kan man arbeta inom många olika områden och har djupa kunskaper om individer, grupper och organisationer.

Som legitimerad psykolog har man Steg 1-utbildning till psykoterapeut. För att bli legitimerad psykoterapeut krävs att man går en Steg 2-utbildning i en godkänd statlig utbildning.