Executive Outplacement

Kom vidare i karriären med executive outplacement

Vi erbjuder karriärcoaching för chefer/ledare vid avveckling, övertalighet och omorganisationer. Helt individuellt och skräddarsytt.

Innehåll för executive outplacement

  • Krishantering
  • Nulägesanalys
  • Life&Career Map-metoden: Självinsikt genom en kartläggning av individuella resurser
  • Personlighetstester: identifiera styrkor och utvecklingsbara sidor
  • Identifiera drivkrafter,vision och mål bilder
  • Ta fram en individuell handlingsplan med tydliga mål
  • Få feedback på CV och personligt brev, LinkedIn-profil
  • Söka jobb-teknik och träning
  • Individuell coaching samt stöd
  • Uppföljning och kontakt med headhunters

Begär offert

Kursanmälan sker via:
070-756 1642
lena.mangell@lifecareer.se

Upplägg

Individuellt anpassat
Omfattning: Mellan 6-12 månader beroende på upplägg

Vad är Executive Outplacement?

I dagens turbulenta arbetsliv uppstår ofta en situation där en ansvarig chef får lämna sin position. I den situationen behöver man bearbeta vad som har hänt för att därefter kunna ta sig vidare till en ny karriär med ny motivation. Många ledare får ofta ett outplacementpaket av sin arbetsgivare och kan då få stöd i att hitta nya möjligheter i arbetslivet.

Vi träffar dig som ledare för ett första möte och lägger sedan upp ett individuellt anpassat och strukturerat karriärutvecklingsprogram med executive outplacement.

Konkreta verktyg

Våra klienter kommer snabbt vidare eftersom de får hjälp med att bearbeta situationen av en legitimerad psykolog/karriärcoach och får tillfälle till reflektion om vad de egentligen vill framöver. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på individen.

Ledarutveckling: Executive outplacement

Jag är otroligt nöjd med programmet! Jag ger en 10:a av 10!

Lena är väldigt duktig på att lyssna och ta in det jag säger samt att leda samtalet så att det blir givande!

Jag kände mig för första gången glad och positivt inställd sedan jag sa upp mig. Lena hjälpte mig att fokusera på det som är bra, snarare än det som inte är det.

Jag fick hjälp att se saker hos mig själv som jag inte riktigt tänkt på tidigare!

Jag fick nya idéer och pepp!
Stort tack!”