Coachande och kommunikativt ledarskap

Utbilda företagets chefer i ett coachande förhållningssätt och ledarskap som får både chefer och medarbetare att växa, utvecklas personligt och nå sina mål.

Coachande och kommunikativt ledarskap är en utbildning för företag och ledare som vill utvecklas personligt i det kommunikativa ledarskapet och få en bättre kommunikation i organisationen och chefsgruppen.

Utbildningen genomförs internt i företag och organisationer.

I utbildningen ingår både föreläsningar, individuell coaching och parcoaching, det vill säga två chefer coachas tillsammans med kursledaren under 3-9 månader. Olika temaområden behandlas under kursen och deltagarna får diskutera och träna tillsammans.

Begär offert

Kontakt: lena.mangell@lifecareer.se
Referenser finns

Utbildningen genomförs digitalt via Zoom eller Teams. Kan även genomföras fysiskt efter Folkhälsomyndighetens regler.

Coachande och kommunikativt ledarskap

Utbildningen är mycket uppskattad genom att den är konkret och anpassad efter chefernas behov i vardagen och den skapar en organisationskultur med ökad kommunikation och det genuina ledarskapet.

Innehåll i ledarutbildningen

 • Att vara chef och ledare
 • Vad är coaching? Vad är kommunikation?
 • Självinsikt på ett djupare plan och självledarskap
 • Personlighetsprofilen Facet5 med individuell feedback
 • Personlig utveckling och din personliga kommunikationsstil
 • Varför kommunikativt och coachande ledarskap?
 • Neuroledarskap och hjärnforskningen
 • Att hålla samtal: Svåra samtal, utvecklingssamtal
 • Life&Career Map-metoden – en metod för personlig utveckling utvecklad av psykologen och coachen Lena Mangell
 • Värderingar, värderingsstyrt ledarskap
 • Vad är motivation?
 • Hur ger man feedback?
 • Konflikthantering
 • Teamutveckling – teori och utveckling i gruppen genom övningar
 • Rollspel och träning i coachande samtal
 • Individuell coaching
 • Stresshantering och mindfulness
 • Att leda i förändring
 • Medarbetarutveckling/medarbetarskap
 • Parcoaching för cheferna i organisationen
 • Individuell coaching
 • Litteratur
Ledarskap, coachande och kommunikativt ledarskap