Diplomerad coach

Som diplomerad coach lär du dig grunderna i coaching och en kvalitetsgranskad livs- och karriärutvecklingsmodell. Väl diplomerad kan du även certifiera dig.

Kursen kan även anordnas internt i en organisation.

Kursstarter 2024

Kursstart 1(D1)
Dagar:
18 januari+26 januari+31 januari+7 februari+ 15 februari 2024
Tider:9.00-16.30
Var: Life&Career, Stockholm

Kursstart 2(D2)
Dagar
:8 maj+16 maj+22 maj+29 maj+ 5 juni 2024
Tider:9.00-16.30
Var: Life&Career, Stockholm

Anmälan

Kursanmälan sker via:
070-756 1642
lena.mangell@lifecareer.se

Kurskatalog

Beställ kurskatalogen:
070-756 1642
lena.mangell@lifecareer.se

Pris

27 500 kr exklusive moms

Lunch och fika ingår under kursdagarna samt personlighetstester, material och två böcker. En bok köps själv av kursdeltagarna.

Studietakt

Utbildningen pågår under tre månader och kan kombineras med heltidsarbete, men med obligatorisk närvaro under de fem kursdagarna.

Förkunskapskrav

För att bäst kunna tillgodogöra sig utbildningen behövs någon form av beteendevetenskaplig utbildning eller motsvarande kunskaper i form av arbete/erfarenhet som VD, chef, ledare, rekryterare, kompetensutvecklare, HR, lärare, konsult, ombudsmän, mentorer, läkare, projektledare, studievägledare eller annat människoinriktat arbete. Erfarenhet av att arbetat med människor i professionella samtal. Bedömning av förkunskaper sker i en intervju på telefon.

Mål med kursen

Efter genomgången utbildning ska du kunna:

 • Förstå att coaching är en process
 • Använda respekt, empati och lyhördhet i coachingsamtalen
 • Arbeta professionellt med coaching
 • Arbeta konsultativt med att skapa kontrakt i coachingen
 • Ha ett coachande förhållningssätt
 • Kommunicera och coacha med hjälp av kraftfulla frågor
 • Lyssna aktivt i en dialog
 • Arbeta utifrån hög etik och tystnadsplikt
 • Förstå rollen som coach
 • Arbeta utifrån en helhetssyn på människan
 • Arbeta med visioner, mål och skapa handlingsplaner

Krav för diplomering

 • 100% närvaro på kursdagarna
 • Hemskrivning
 • Skriva en egen utvecklingsplan för sin coachutveckling

Life&Career Map

Vi har utvecklat Life&Career Map, en metod som fungerar som ett förändringsverktyg med mycket goda resultat!

Efter avslutad utbildning kan du köpa Life&Career Map-boken, som finns både på svenska och engelska.

Lena Mangell

Kursledare

Lena är legitimerad psykolog, psykoterapeut, organisationskonsult, mentor, chefs- och karriärcoach samt en pionjär inom livs- och karriärcoaching i Sverige. Bakom sig har hon 30 års erfarenhet och har 40 000 coachingtimmar.

Diplomerad coach, coachutbildning

Diplomerad coach

Du får en diplomering till coach och karriärcoach som är ackrediterad av EMCC, på Practitioner-nivå. Man kan fortsätta till nästa steg, som är certifiering.

EMCC-ackreditering

”Ett koncept med en tydlig process som verkligen fungerar.”

”Att kursen är uppbyggd enligt två steg: först uppleva materialet själv och sedan ledan en annan person igenom det samma, är genialiskt. Insikter och praktiserande ger verkliga kunskaper som blir en naturlig det av deltagarens egna verktygslåda.

Life&Career modellen med dess begripliga skelett gör det enkelt att förklara för fokuspersoner hur processen är uppbyggd, vad de ska få arbeta med och vad som ska gås igenom inför varje mötestillfälle. Detta ger en säkerhet i arbetet “som coach under utbildning”.”

Susanne Carlsson
Försäljningscoach

”Life&Career erbjuder en professionell coachutbildning med hög kvalitet och praktiska verktyg.”

“Coachutbildningen på Life&Career har gett mig en tydlig metod och professionella verktyg att arbeta med i mitt dagliga arbete som Karriärcoach och Head Hunter. Jag har haft en enorm nytta av utbildningen. Jag har arbetat som Karriärcoach i över 10 år, fortfarande med Life&Careers metod i grunden. Den fungerar verkligen! För mig var det viktigt att utbilda mig hos ett företag som har ett gott renommé på marknaden och som ligger i framkant vad gäller coaching. Life&Career följer etiska riktlinjer och arbetar långsiktigt med både coaching och mentorskap.

Jag refererar ofta till Life&Career och deras olika utbildningar. Jag är övertygad om att du har stor behållning av denna kurs om du arbetar i en ledande position där du har med människor att göra. Du lär dig ett coachande förhållningssätt vilket är ett framgångsrikt, effektivt och utvecklande sätt att leda andra.”

Katrin Romare
Headhunter, coach

”Lena är en fantastisk, duktig coach, som på ett pedagogiskt sätt hjälper oss igenom kursen.”

“Hon har stor erfarenhet som hon generöst delar med sig av.”

Ann Bäckman
Chef, konsult

”Att ha gått denna utbildning på Life&Career har inte bara gjort mig starkare i min roll som HR partner utan även hjälpt mig att utveckla mig själv som människa.”

”Det är en noggrann och uppdaterad utbildning som förser dig med ett gediget material av verktyg och övningar. Utbildningen ställer även krav på dig som deltagare, du får möjlighet att göra en utvecklande resa som leder dig till insikt om vad som krävs för att bli en bra livs och karriärcoach.”

Karin
HR-partner på en myndighet