Mentorskap

Individuellt ledarutvecklingsprogram med coaching och mentorskap

Innehåll

Behöver du ett neutralt bollplank med tystnadsplikt?

Vill du komma vidare i din arbetsroll, karriärutveckling, personliga utveckling?

Vill du få en fördjupad självinsikt och utveckla dina ledarförmågor?

Vi erbjuder ett heltäckande ledarutvecklingsprogram med coaching och mentorskap. Det utgår från individens personlighet, kompetens och uppdrag samt verksamhetens mål och förändringar.

Det individuella programmet passar dig som är ny som chef eller har bytt roll eller ska gå in i en ny roll som ledare/chef. Vi går igenom olika områden som är viktiga i ledarskapet.

Genom att ha en egen mentor får du möjlighet att stanna upp och reflektera över dig själv samt sätta upp mål för framtiden.

Begär offert

Kursanmälan sker via:
070-756 1642
lena.mangell@lifecareer.se

Upplägg

Individuellt anpassat
Omfattning: 6-12 månader eller längre

Mentorskap

Genom att ha en egen coach eller mentor får du möjlighet att stanna upp och reflektera över dig själv och din arbetssituation samt sätta upp mål för en framtida utveckling.

De flesta som har en coach eller mentor säger att det är fantastiskt att få denna möjlighet, men att det också är en nödvändighet för en arbetsgivare idag att kunna erbjuda medarbetarna denna kompetensutveckling på grund av att de behöver ha medarbetare som är på rätt plats i företagen.

Mentorskapet liknar chefscoachingprogrammet.

Ledarutveckling: Mentorskap