Certifierad coach

Som certifierad coach kan du arbeta professionellt med coaching, både internt och externt. Det kan vara rollen som chef, ledare, konsult, kompetensutvecklare eller HR.

Kursstarter 2024

Kursstart 1 (C1)
Omfattning: 5 kursdagar samt eget arbete och individuell handledning efter de första 5 dagarna.

Dagar: 18 januari+26 januari+31 januari+7 februari+15 februari 2024
Tid: 9.00-16.30
Var: Life&Career, Stockholm och digitalt via Zoom

Kursstart 2(C2)
Omfattning: 5 kursdagar samt eget arbete och individuell handledning efter de första 5 dagarna..

Dagar: 8 maj+16 maj + 22 maj+29 maj+5 juni 2024.
Tid: 9.00-16.30
Var:
Life&Career, Stockholm och digitalt via Zoom

 

 

 

 

 

Anmälan

Kursanmälan sker via:
070-756 1642
lena.mangell@lifecareer.se

Kurskatalog

Beställ kurskatalogen:
070-756 1642
lena.mangell@lifecareer.se

Pris

41 000 kr exklusive moms

Lunch och fika ingår under kursdagarna samt personlighetstester, material och två böcker. Individuell handledning via telefon ingår.

Övrig litteratur, fyra böcker, köps in av varje kursdeltagare själv. Ungefärligt pris: 1 200 kr.

Studietakt

Utbildningen pågår under ca 5-6 månader och kan kombineras med heltidsarbete, men med obligatorisk närvaro under kursdagarna . Eget arbete i form av klientarbete och litteraturstudier planeras in utifrån varje kursdeltagares förutsättningar.

Förkunskapskrav

För att bäst kunna tillgodogöra sig utbildningen behövs någon form av beteendevetenskaplig utbildning eller motsvarande kunskaper i form av arbete och erfarenhet. Då räknas arbete och erfarenhet som VD, chef, ledare, rekryterare, kompetensutvecklare, HR, lärare, konsult, ombudsmän, mentorer, läkare, projektledare, studievägledare eller annat människoinriktat arbete. Alternativt erfarenhet av att arbetat med människor i professionella samtal. Bedömning av förkunskaper sker i en intervju.

Mål med kursen

Efter genomgången utbildning ska du kunna:

 • Arbeta utifrån ett coachande förhållningssätt
 • Arbeta professionellt med coaching
 • Arbeta med olika problemlösande coachingtekniker
 • Se coaching som en process
 • Behärska livs- och karriärplaneringsmodellen
 • Utföra coachingsamtal utifrån livs- och karriärplaneringsmetodiken
 • Genomföra coachingsamtalen med respekt, empati
  och lyhördhet
 • Arbeta konsultativt med att skapa kontrakt i coachingen
 • Kommunicera och coacha med hjälp av kraftfulla frågor
 • Ha fått en fördjupad självinsikt om dig själv ,avseende styrkor och utvecklingsbara sidor
 • Utveckla din egen handlingsplan med mål för din egen utveckling

Krav för examen och certifiering

 • 100% närvaro på kursdagarna
 • Två egna coachuppdrag under tio timmar/person
 • Skriva en utvecklingsdagbok under coacharbetet
 • Godkänd utvärdering av klienterna
 • Hemskrivning utifrån litteraturen (ungefär 600 sidor på svenska och engelska)
 • Delta i  individuell handledning under klientarbetet
 • Skriva en egen utvecklingsplan för sin coachutveckling
 • En bedömning görs under utbildningen av kursdeltagarens förmåga att utvecklas i rollen som coach

Life&Career Map

Vi har utvecklat Life&Career Map, en metod som fungerar som ett förändringsverktyg med mycket goda resultat!

Efter avslutad utbildning kan du köpa Life&Career Map-boken, som finns både på svenska och engelska.

Lena Mangell

Kursledare

Lena är legitimerad psykolog, psykoterapeut, organisationskonsult, mentor, chefs- och karriärcoach samt en pionjär inom livs- och karriärcoaching i Sverige. Bakom sig har hon 30 års erfarenhet och har 40 000 coachingtimmar.

Certifierad coach, coachutbildning

Certifierad coach

Du får en certifiering till coach och livs- och karriärcoach som är ackrediterad av EMCC, på Senior Practitioner nivå.

EMCC-ackreditering

”Lena Mangell är ytterst professionell och kompetent inom sitt yrkesområde”

”Lena är en av förgrundsfigurerna inom Livs- och karriärplanering i Sverige. Jag har både anlitat Lena som konsult och varit deltagare på en av hennes utbildningar till certifierad och diplomerad coach.

För mig betyder Lena mycket, hon håller sig ständigt uppdaterad inom området personlig utveckling och delar gärna med sig av sin kunskap.

Jag kan varmt rekommendera Lena till alla som funderar på att anlita henne och detta oavsett om det gäller utbildning, ledarutveckling eller coaching.”

Anna Idegren Rydh
Director Human Resources, RI Holding AB

”Karriärcoachutbildningen hos Life&Career ger ett coachande ledarskap för dig som ledare”

Jag har gått en certifieringsutbildning till coach och karriärcoach hos Life&Career. Karriärcoachutbildningen har gett mig en metodik/process för livs- och karriärplanering. Ett flertal verktyg, ett vidgat nätverk men framför allt en egen utveckling som jag har nytta av både i privatlivet och i arbetslivet.

Karriärcoachutbildningen går ut på att själv jobba sig igenom hela processen för att sedan praktisera på två personer som har ett behov och en motivation till att vilja delta och bli coachade. Detta sker under handledning och kopplat till teori.

Jag vill framförallt rekommendera denna utbildning till ledare.
Detta oavsett vilken ledarroll man har som exempelvis chef, arbetsledare eller projektledare. Jag vill rekommendera den eftersom ett coachande ledarskap är den ledarstil som har störst framgång idag.

Jag själv gick utbildningen eftersom jag bedömer att ett coachande ledarskap är en framgångsfaktor och ett mycket tillfredsställande och roligt sätt att arbeta på.

Carina Cederlund
Projektledare

”Jag har fått många nya verktyg i coachrollen och har under coachutbildningen utvecklats personligen i min coachroll”

“Lenas fantastiska förmåga att handleda mig och kursdeltagarna till olika insikter i vårt arbete har varit mycket givande, intressant och engagerande. Under Lenas handledning blev samtliga deltagare engagerade, positiva och öppna i samtalen.

Lenas kompetens och personliga trygghet som handledare/utbildare avspeglade sig också i gruppens engagemang och tillit.

Ett fantastiskt bra upplägg under hela handledningen, där det fanns utrymme för samtliga deltagare att vara delaktiga med ett stort engagemang, egna tankar och analyser.

Hela utbildningen präglades av deltagarnas engagemang och glädje, där det även fanns många inslag av humor.

Jag kan varmt rekommendera denna certifieringsutbildning som jag upplever hade en mycket professionell helhet.”

Marie Persson
Coach

”Jag gjorde en omsorgsfull research bland de coachutbildningar som finns på marknaden och är så tacksam för att jag valde Life&Career och Lena Mangell”

“Lenas fantastiska förmåga att handleda mig och kursdeltagarna till olika insikter i vårt arbete har varit mycket givande, intressant och engagerande. Under Lenas handledning blev samtliga deltagare engagerade, positiva och öppna i samtalen.

Lenas kompetens och personliga trygghet som handledare/utbildare avspeglade sig också i gruppens engagemang och tillit.

Ett fantastiskt bra upplägg under hela handledningen, där det fanns utrymme för samtliga deltagare att vara delaktiga med ett stort engagemang, egna tankar och analyser.

Hela utbildningen präglades av deltagarnas engagemang och glädje, där det även fanns många inslag av humor.

Jag kan varmt rekommendera denna certifieringsutbildning som jag upplever hade en mycket professionell helhet.”

Eleonor Sjunnevik
HR-konsult, rekryteringskonsult och coach

”En riktigt bra utbildning för dig som är coach idag och vill vidare.”

“Här får du lära dig ett effektivt verktyg som verkligen fungerar. Utbildningen blandar praktik och teori. Dessutom får du prova metoden på dig själv under utbildningen. Du utvecklas både som coach och människa. Jag har bara gott att säga :-)”

Ewa
HR-chef