Life&Career Academy

Coachutbildning

Varför ska du välja en coachutbildning hos Life&Career?

Vill du gå en fördjupad coachutbildning där du får generella coachingkunskaper men också kunskaper om psykologi,kroppspråk,positiv psykologi?

Vill du lära dig en konkret strukturerad metod  för personlig utveckling” Life&Career Map”? Life&Career Map är en metod  och arbetsbok för livs&karriärutveckling, utvecklad av leg.psykologen Lena Mangell. Klienten får arbeta med arbetsboken och får hemuppgifter mellan coachingtillfällena. Tusentals personer har sedan 1999 genomgått livs&karriärcoachingprocessen och använt Life&Career Map med varaktiga inre och yttre förändringar.

Det är viktigt att välja en leverantör som är ackrediterad av en seriös intresseorganisation samt har djupa kunskaper och lång erfarenhet av att arbeta med förändringsprocesser och samtal med människor. Kursledaren Lena Mangell är leg.psykolog och master coach och har coachat tusentals personer samt utbildat många av Sveriges coacher.

Life&Career var den första coachutbildaren i Sverige som blev ackrediterad 2007 av EMCC.

Diplomerad coach

Som diplomerad coach lär du dig grunderna i området coaching samt en kvalitetsgranskad modell för livs- och karriärutveckling.

Kursinformation

Certifierad coach

Som certifierad coach kan du arbeta professionellt med coaching, både internt och externt i rollen som chef, ledare, konsult eller inom HR.

Kursinformation

Kommunikativa ledarskapet

Utbilda företagets chefer i ett coachande förhållningssätt som får både chefer och medarbetare att växa, utvecklas personligt och nå sina mål.

Kursinformation

Life&Career Map

Vi arbetar utifrån Life&Career Map, en strukturerad modell för personligt ledarskap och karriärutveckling där helhetssyn på människan är centralt.

Life&Career Map-metoden

Kurskatalog

Välkommen att beställa vår kurskatalog med mer information om våra coachutbildningar!

070-756 1642
lena.mangell@lifecareer.se

Utbildning.se

Läs mer om våra utbildningar på utbildning.se. Där kan du också anmäla dig, skicka efter information samt se recensioner från tidigare deltagare.

Varför ska du välja coachutbildning hos oss?

Ackrediterade coachutbildningar

Vi är ackrediterade och har fått två European Quality Awards(EQA) av EMCC för våra två coachutbildningar. Som medlemmar i EMCC följer vi de etiska regler som finns uppställda.

Vi följer forskning och utveckling inom området och deltar i internationella konferenser.

Lena Mangell

Lena Mangell som är kursledare, är utbildad och legitimerad psykolog och var den som introducerade livs- och karriärcoaching i Sverige 1992. Hon har coachat och varit mentor åt mer än 3 000 personer.

Lena har varit lärare på universitet i coaching.

Hög kompetens och kvalitet

Life&Career har hög kvalitet på utbildningarna och våra utbildningar har en psykologisk teoretisk grund främst positiv psykologi, humanistisk och konstruktivistisk psykologi samt kognitiv psykologi. Den har även inslag av ACT (värderingar och visioner).

Vi har en djup och bred psykologisk kompetens och lång erfarenhet av att coacha människor till nya möjligheter och coacha chefer och medarbetare i sin roll och personliga utveckling.

Personlig utveckling

Utbildningarna ger en personlig utveckling och en egen handlingsplan samtidigt som du får verktyg för att coacha andra professionellt.

Vi anpassar kursen efter deltagarnas behov och har därför små grupper.

Kursupplägget

Vår karriärutvecklingsmodell bygger på en helhetssyn på människan där livskvalitet och balans i livet frågor ingår.

Vi arbetar med action learning, vilket betyder att kursen innehåller träning, övning och handledning utifrån de teorier och modeller som presenteras. Vi fokuserar på samtalet och reflekterande dialog som ett verktyg i coachingen.

Goda referenser

Vi har många mycket nöjda deltagare och kan ge mycket bra referenser. Vi får högsta betyg av deltagarna!

Deltagarna känner sig trygga med att gå ut och arbeta med coaching i sina arbeten.