Ledarutveckling

Inom ledarutveckling erbjuder jag chefscoaching, mentorskap och executive outplacement, executive coaching för kvinnliga toppchefer

Att vara chef och ledare kan vara ensamt
Vem kan man prata öppet med och ventilera svåra beslut med?

Vi har coachat och utbildat chefer, ledare, entreprenörer och toppolitiker under 25 år.

Vi arbetar även med chefens ledningsgrupp/arbetsgrupp för att öka tilliten, samarbetet,kommunikationen och effektiviteten.

Ledarutveckling: Chefscoaching

Chefscoaching

Under en chefscoaching fokuserar vi på ditt personliga ledarskap, dina styrkor och utvecklingsbara sidor som chef.

Executive coachingprogram för kvinnor på toppen

Är du kvinna, VD, styrelsemedlem,högre chef och önskar en professionell samtalspartner?  Vem pratar du med under trygga former och får redskap för ditt ledarskap och personliga utveckling?

Life&Career och psykologen/coachen Lena  Mangell erbjuder holistiska exekutiva coachingprogram under 6-12 månader för kvinnliga chefer på hög nivå.
Vi arbetar under lagstyrd tystnadsplikt.

Kontakta Lena Mangell för mer information.

Ring: 0707561642 eller skicka sms.

Välkommen!

 

Ledarutveckling: Mentorskap

Mentorskap

Stanna upp, reflektera över dig själv och din arbetssituation. Men egen coach/mentor sätter du upp mål inför framtiden.

Ledarutveckling: Executive outplacement

Executive Outplacement

För dig som chef/ledare och som står inför avveckling, övertalighet, omorganisation eller liknande situation.

Ledarutveckling

Att vara chef och ledare idag är en komplex roll med många olika krav och förväntningar. Dagens ledarskap ställer större krav på personlig kompetens och prestation. Nya utmaningar kräver ett dynamiskt ledarskap.

Ofta är man ensam om sina tankar och har sällan tid för reflektion. Att ha en egen coach/mentor som bollplank är väl investerad tid.

Lena Mangell

Lena Mangell

Lena är legitimerad psykolog, psykoterapeut, organisationskonsult, chefs- och karriärcoach samt en pionjär inom livs- och karriärcoaching i Sverige. Bakom sig har hon 30 års erfarenhet och har 40 000 coachingtimmar.

Som expertskribent på motivation.se skriver Lena uppskattade artiklar inom personlig utveckling, stress, motivation, karriärutveckling och ledarskap som har lästs av drygt en miljon personer. Hon blir ofta intervjuad i media, vilket du hittar under Press.