Lena Mangell

Lena Mangell är legitimerad psykolog, psykoterapeut (steg 1, KBT), executive coach, karriärcoach, organisationskonsult och en av pionjärerna inom livs- och karriärcoaching i Sverige.

Författare till böckerna ”Karriärplanering för alla” och ”Life&Career Map”. Medlem i Sveriges Psykologförbund. Före detta styrelsemedlem i EMCC Sverige (2005-2009).

Lena Mangell

”I min roll som legitimerad psykolog och coach har jag hjälpt människor formulera sina visioner och se sina möjligheter. Jag tror på människors inneboende kraft att ta sig vidare och nå dit de vill.

Jag arbetar med det personliga ledarskapet hos var och en. I den processen behöver man ofta stöd i form av en professionell samtalspartner. Jag har en helhetssyn på människan där begreppet livskvalitet och värderingar kommer in. Vad är livskvalitet för dig? Vilka är dina värderingar? Hur vill du leva ditt liv? Vet du vad du vill?”

Lång erfarenhet

Lena arbetar med ledarutveckling och har lång erfarenhet av att stödja chefer i ledarrollen och den personliga utvecklingen. Hon har ledarutvecklingsuppdrag i flera stora bolag och myndigheter.

Hon har stor erfarenhet av att möta människor och organisationer i förändring och coacha de som vill utvecklas vidare. Sedan 1992 har Lena arbetat med ledare och medarbetare i individuell coaching och samtal samt coachat över 3000 personer med stor framgång. Hon har över 40 000 coachingtimmar bakom sig.

Coaching för privatpersoner

Lena arbetar även med privatpersoner som vill ha hjälp med personlig coaching, samtalsterapi samt stress- och krishantering. Lena använder kognitivt inriktade metoder baserade på KBT, ACT, positiv psykologi och humanistisk psykologi samt schematerapi.

Lena är utbildad mindfulnessinstruktör och erbjuder mindfulness för företag.

Lenas utbildning

 • Leg psykolog, inriktning arbets och-organisationspsykologi- Lunds och Stockholms Universitet
 • Psykoterapeut Steg 1 PDT
 • Psykoterapeut steg1 KBT, Svenska institutet för Kognitiv Psykoterapi
 • Schematerapi Modul A och B, Svenska institutet för kognitiv psykoterapi
 • Mindfulnessinstruktör (Mindfulnesscenter)
 • Certifierad i GDQ- grupptest (Susan Wheelans metod)
 • Certifierad i Facet5 (Facet5, Norman Buckley, England
 • Certifierad i Team Diagnostic Assessment (TeamCoaching International)
 • Certifierad i TeamScape (Facet5)
 • Certifierad i Myers Briggs Type Indicator
 • Certifierad JTI (Decision Dynamics)
 • Certifierad i Karriärmodellen och Karriärprofilen, Decision Dynamics
 • Utbildning i konsultativt arbetssätt och ledarskap
 • Certifierad i PROFILOR (360 -feedbackinstrument)
 • Utbildad i psykologisk debriefing
 • Utbildad i mental träning
 • Certifierad i FIRO B, 16PF
 • Utbildad inom stress & utbrändhet vid Stressmottagningen, Karolinska Institutet
 • Utbildad i begåvningstester

Sagt om Lena

”Jag har haft förmånen att få individuellt stöd och vägledning i min nuvarande arbetssituation och hjälp med att strukturera upp en väg framåt. Lena visade en fantastisk förmåga att skapa trygghet i nuet, med sitt förhållningssätt hitta mina egna drivkrafter och ge mig en konkret och tydlig bild av hur mina framtida karriärsvägar kan se ut och innehålla.”

Torbjörn Sundström
Chef Ekerö kommun


”Lena Mangell är en mycket erfaren psykolog, konsult, chefs- och karriärcoach. Hon har mycket djup kompetens inom de mest välrenommerade testverktygen och är bra på att ge återkoppling med både bredd och djup. Lena har en förtroendeingivande och lugn framtoning och jag kan varmt rekommendera henne för uppdrag inom såväl privat som offentlig sektor.”

Sophie Lindberg
HR-chef


“I really recommend Lena as a partner in coaching and development issues. She is very well known and competent in what she is doing.“

Maja Fingalsson
HR-chef BlueAir

Vad är en legitimerad psykolog?

Utbildningen till psykolog innebär fem års grundutbildning samt ett års praktisk tjänstgöring under handledning. Den är den mest gedigna utbildningen i kunskapen om människan.

En legitimationsgrundande utbildning innebär en kontinuerlig granskning och lämplighetsprövning, vi arbetar under hälso- och sjukvårdslagen och granskas av Socialstyrelsen. Som legitimerad psykolog är man ålagd att arbeta utifrån, och hålla sig à jour med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Som psykolog har vi har en unik kompetens att möta och coacha individer, grupper och organisationer.

För kunden innebär det ökad trygghet att vi arbetar med hög etik, gör kvalificerade analyser och väljer bästa möjliga metoder. Som psykolog kan man arbeta inom många olika områden och har djupa kunskaper om individer, grupper och organisationer.

Som legitimerad psykolog har man Steg 1-utbildning till psykoterapeut. För att bli legitimerad psykoterapeut krävs att man går en Steg 2-utbildning i en godkänd statlig utbildning.

Lena Mangell, Life&Career

Hur det startade

Lena arbetade på Ericsson under 1990-talet och var då med om att starta upp Sveriges första interna jobb- och karriärcenter på Ericsson.

Mottog pris

Lena tog fram en metod för livs- och karriärutveckling som 1996 fick pris för nytänkande inom HR och personalutveckling. Karriärcentret och arbetet med livs- och karriärutvecklingsprogrammen fick mycket uppmärksamhet i tidningar och radio. Lena Mangell var föreläsare i många olika sammanhang; universitet, företag och organisationer.

Lena Mangell var pionjär i Sverige och låg i framkant och bidrog till utvecklingen av coaching.

Böcker

Lena skrev 1995 en bok “Karriärplanering för alla” (PA forum), om arbetet och metoden på Ericsson. Hon skrev 2002 en arbetsbok/ett verktyg i livs- och karriärutveckling ”Life&Career Map”. Boken används fortfarande i coachingsamtalen och som metod i mentor- och coachutbildningarna.

Företaget startade

När Lena startade Life&Career AB 1999, fortsatte hon med att erbjuda tjänster inom karriärutveckling, coaching, ledarutveckling, terapi, stresshantering och EMCC-ackrediterade coachutbildningar.