Ledarutveckling, terapisamtal,coaching,
mentorskap, personlig utveckling,stress&utmattning

Lena Mangell

Legitimerad psykolog,psykoterapeut KBT&PDT, coach

“Utveckling genom
reflektion och handling”

Personlig utveckling

Önskar du coaching för att komma vidare i ditt yrkesliv eller i din personliga utveckling? Få en djupare självinsikt och använd Lena som mentor och coach.

Karriärutveckling: Coachingpaket

Karriärutveckling

Behöver du stanna upp och reflektera över hur du trivs i livet och i yrkeslivet? Du kanske behöver hitta en balans eller är mitt i en executive outplacement eller livsförändring?

Ledarutveckling

Ledarutveckling

Att vara chef och ledare kan vara ensamt. Hos oss får du en neutral samtalspartner att prata öppet med, ventilera konflikter samtidigt som vi hittar dina styrkor och din självinsikt.

Certifierad coach, coachutbildning

Mentorskap/ Coaching

Vill du få en fördjupad självinsikt, ta reda på vad du vill och utveckla dina förmågor? Vi hjälper dig att komma vidare i din personliga utveckling och frigör din egna potential.

Terapisamtal

Terapisamtal (KBT&PDT-psykodynamisk)

Vill du ha någon att prata med och få hjälp med dina tankar&känslor? Psykoterapisamtal är ett sätt att komma vidare i sina relationer, tankar, få hjälp med stress,utmattning,ångest. Jag kombinerar olika metoder som KBT/PDT och anpassar mig efter dina problem och frågeställningar.

Coachutbildning

För dig som vill bli diplomerad eller certifierad coach. Lär dig framgångsrika och kvalitetssäkrade metoder för livscoaching och karriärcoaching.

Mentorutbildning

Att vara mentor åt andra är ofta en utmanande uppgift och roll.
Vi har en egen hemsida för just våra mentorutbildningar.

Ledarutveckling: Executive Outplacement

Evenemang

Inga Evenemang
Lena Mangell

Lena Mangell

Lena är legitimerad psykolog, psykoterapeut, organisationskonsult, chefs- och karriärcoach samt en pionjär inom livs- och karriärcoaching i Sverige. Bakom sig har hon 30 års erfarenhet och har 40 000 coachingtimmar.

Som expertskribent på motivation.se skriver Lena uppskattade artiklar inom personlig utveckling, stress, motivation, karriärutveckling och ledarskap som har lästs av drygt en miljon personer. Hon blir ofta intervjuad i media, vilket du hittar under Press.

Referenser

Ledarskap och coaching

”Lena har varit, och är, en viktig pusselbit för mig i mitt arbete att bygga och leda organisationer. Lena har mycket hög kunskap och erfarenhet i att coacha individer och grupper, vilket har varit till stor hjälp för mig i mina organisationsutmaningar.

Lenas förmåga att lyssna in och förstå individers och gruppers behov, i kombination med hennes goda pedagogik, har varit till stor hjälp för mig i mitt ledarskap.
Jag kan varmt rekommendera Lena för såväl individ- som grupprelaterad träning och coachning.”

Andreas Löwgren
tf. VD Booli
Affärsstrateg SBAB

Webbkurs online

1.Vad gjorde att du ville gå webbkursen ”Utvecklingssamtal med dig själv”?
Jag stod i ett vägskäl karriärmässigt och hade många tankar som snurrade i huvudet. Jag behövde sortera och ville få klarhet i hur saker och ting hängde ihop för att kunna fatta ett beslut om hur jag borde tänka framåt kring min jobbsituation.

2.Hur upplevde du webbkursen vad gäller struktur,och innehåll?
Mycket välbalanserad och tilltalande. Den hjälpte mig mycket på vägen och guidade mig genom alla relevanta frågor som annars kan vara svåra att hitta till när man bara resonerar med sig själv.

3.Vad gav kursen dig för resultat? Vad fick du för självinsikt ?
På längre sikt ledde kursen faktiskt till att jag gjorde ett nytt karriärval! Insikterna handlade mycket om hur jag ville förändra mitt sätt att leva. Det är en process att komma fram till stora förändringar och jag tror att en del fröer till nya tankar faktiskt sattes under tiden jag följde kursen. Den gjorde att tankarna fanns närvarande i mitt medvetande och kunde bearbetas över tid.

4.Har du gjort några förändringar i ditt liv/arbetsliv efter webbkursen?
Ja, det har jag. Jag vågade fortsätta på samma bana som innan, men i egen regi. Det är ganska nytt än så länge och kan gå lite hur som helst, men min jobbsituation har förändrats.

Frida Spikdotter Nilsson
Nitwit consulting
Skrivcoach och redaktör

Coachutbildning

”Utbildningen har gett mig självkännedom och insikter för att kunna sätta mål utifrån mina styrkor. Den har också gett mig möjlighet att coacha professionellt med även att använda olika tekniker i vardagen.

Jag rekommenderar denna utbildning till alla som vill få hjälpmedel för att nå egna mål samt även kunna hjälpa andra till insikt om sina inneboende styrkor. Handledningen ger handfast vägledning fram till utformning av mål och tjänar även som vägledning inför olika val man gör i livet.

Utbildningen varvar med teoretiska övningar som är mycket trovärdiga. Gruppen är medvetet liten vilket är en fantastisk möjlighet för alla att bli sedda.”

Lena Ovesson
VD och näringslivscoach
styrelseordförande
Drivhuset Torsås