EMCC-ackreditering

Life&Career var den första coachutbildaren i Sverige som blev ackrediterade av EMCC (European Mentoring and Coaching Council). EMCC är en forskningsbaserad, europeisk intresseorganisation som välkomnar alla att bli medlemmar.

Våra två coachutbildningar är ackrediterade på Practitioner-nivå (diplomerad coach) och Senior Practitioner-nivå (certifierad coach).

Varför EMCC?

Life&Career har valt att vara medlemmar i EMCC för att deras arbete bygger på kvalificerad forskning och att det är en europeisk organisation med europiska värderingar. I EMCC finner man fler executive coacher som arbetar med organisationer och företag och också lite fler män än vad som är vanligt i coachyrket. Inom ICF (International Coaching Federation) har man konstaterat i undersökningar att det finns mest livscoacher som arbetar med privatpersoner och är flera kvinnor än i EMCC.

Det finns hundratals intresseorganisationer världen över som säljer och ackrediterar utbildningar och coacher.

Det finns inte någon överordnad organisation för coacher och mentorer och ingen reglering av marknaden. Det är ofta en missuppfattning att ICF skulle vara den enda coachorganisationen, vilket är felaktigt. ICF är en amerikansk intresseorganisation.

Vilken organisation man väljer att vara medlem i är en personlig fråga, men det är viktigt att gå en internationellt  ackrediterad coachutbildning, det vill säga att den är kvalitetssäkrad av en utomstående organisation utan kommersiella intressen.

Kvalitetssäkring

EMCC har genom forskning tagit fram en EQA (European Quality Award) för hur innehållet i coachutbildningar ska vara för att de ska kunna kvalitetssäkras.

Det finns fyra olika nivåer inom EQA baserat på Competence Standards. Dessa är:

  • Foundation
  • Practitioner
  • Senior Practitioner
  • Master Practitioner (finns endast på universitet i England)