Karriärprofilen

3 125.00 kr inkl. moms

Vad driver dig i arbetet och karriären?
Ta reda på om du är en specialist, ledare, utvecklingsinriktad generalist eller projektinriktad person. Genom att göra Decision Dynamics Karriärprofil och  få entimme digital återkoppling/coaching hos Lena Mangell ,får du nya insikter om dina drivkrafter och kan göra mer medvetna val.
Extra timmar kan köpas till.

Karriärprofilen baseras på forskning under 40 år om vilka olika drivkrafter vi har i våra karriärer och arbetsliv.Decision Dynamics Karriärmodell ökar förståelsen för hur människor skiljer sig åt i sin syn på karriär och sina underliggande drivkrafter. Den visar också i vilken utsträckning organisationer skapar utvecklingsutrymme och engagemang för olika medarbetare.

Karriärprofilen kan göras individuellt men också genomföras för en arbetsgrupp.

 

 

Beskrivning

Gör karriärprofilen tillsammans med Lena som är legitimerad psykolog och  karriärcoach!

Vad är viktigt för dig i arbetslivet och vad engagerar dig som person?

Är du på rätt plats utifrån dina egna drivkrafter?

Vet du vad som motiverar dig?
Ta reda på hur länge bör du stanna i en arbetssituation för att kunna behålla din motivation på topp.

Vi är alla helt olika och matchar därför olika arbetssituationer. Karriärprofilen breddar synsättet på begreppet karriär. Det finns nämligen inte bara en väg! Det finns flera möjliga vägar till karriär än att bli just en chef eller en expert. Karriärprofilen hjälper dig att hitta rätt arbetssituation utifrån dina egna drivkrafter. Du undviker dessutom att hamna på fel plats och fel arbetsplats. Du kan genom insikten kunna leda dig själv på ett bättre sätt genom att du har fått en fördjupad självinsikt och ett fördjupat självförtroende om dina egna styrkor och drivkrafter. Det stärker dig som person i arbetslivet och mot din egna karriär.

Det ingår även i karriärprofilen att du får individuell coaching av Lena Mangell via Skype, FaceTime,  eller telefon, beroende på vad som passar dig bäst.

För företag

Karriärprofilen kan även genomföras för en arbetsgrupp. Inför ett utvecklingssamtal är karriärprofilen en hjälp både för medarbetaren och chefen.

Kontakta oss för mer information: Lena Mangell

tel:0707561642

Lena Mangell

Lena Mangell är leg psykolog och karriärcoach med 30 års erfarenhet av livs- och karriärutveckling.