Life&Career Map

Vi har utvecklat metoden Life&Career Map som fungerar som ett förändringsverktyg med mycket goda resultat!

Life&Career Map

Life&Career Map-metoden är en strukturerad, utvecklingsinriktad coachingmetod för personlig utveckling och livs- och karriärutveckling, framtagen 1999 av psykologen och livs- och karriärcoachen Lena Mangell. Lena är en pionjär inom coaching och utvecklade metoden innan ordet ”coaching” fanns i Sverige under 1990-talet.

Metoden innebär att man fokuserar på individens styrkor och motivation/drivkrafter för att komma vidare den personliga utvecklingen och utforska mål för sin framtida utveckling.

Metoden ger en struktur för att utveckla ett personligt ledarskap/livs- och karriärutveckling och kan användas i de flesta samtal (rehabilitering, ledarutveckling, stresshantering, karriärutveckling och karriärväxling).

”Klienterna upplever Life&Career Map som ett enkelt verktyg att använda. Övningarna i Life&Career Map spänner över stora delar av livet och karriären, vilket gör att klienterna lyckas genomföra förändringar. Det har genom reflektionen lett till konkreta handlingar.”

Madeleine Modinger
HR specialist
Bosch Home Appliance

”Life&Career Map ger ett stöd genom hela coachingprocessen, när du själv ska coacha dina klienter. Den hjälper dig med riktning,innehåll och substans och följer en röd tråd. Life&Career Map ger utveckling på djupet, självinsikt, konkreta mål, inventering av kompetenser och egenskaper!”

Köp boken

Life&Career Map är ett verktyg för livs- och karriärutveckling som används i våra coach-, mentor- och karriärcoachutbildningar och som vi säljer till coacherna efter utbildningen.

Deltagarna får under coachutbildningen lära sig detta verktyg samt själva genomgå modellen och ta fram sin egen handlingsplan.

Life&Career Map finns både på svenska och engelska.

Köp Life&Career Map

Teoretisk grund

Life&Career Map är en arbetsbok som ges till klienten som får hemuppgifter att göra innan varje coachtillfälle. Metoden har sin teoretiska grund i positiv psykologi, KBT, ACT. Verktyget finns både på svenska och engelska.
Den har använts på tusentals personer med mycket goda resultat eftersom den är ett starkt förändringsverktyg!

Life&Career har anordnat coach-  och karriärcoachutbildningar sedan 1992 och har utbildat många av Sveriges karriärcoacher som idag arbetar med coaching och livs och karriärutveckling.
Vi arbetar under coach- och mentorutbildningen och även i de indivuduella samtalen utifrån Life&Career Map-modellen.