Executive coaching för kvinnor som är VD, högre chef,specialist

Senior woman talking with young businesswoman, using digital tablet, sharing experience.

Executive coaching program

Är du kvinna, VD, vice VD, styrelsemedlem, högre chef eller specialist?
Saknar du en professionell samtalspartner med tystnadsplikt  och samtal där du kan tala om allt?

Att vara chef på toppnivå innebär ofta ensamhet och utmaningar som man inte kan prata med vem som helst om.  För kvinnliga chefer finns det ännu fler utmaningar  än för män som  tex handlar om att vara ensam kvinna i en ledningsgrupp eller i en styrelse.

Det innebär att ibland man inte blir respekterad  och att man blir utsatt för härskartekniker. Som kvinna och högre chef påverkas man ofta av stress då det är svårt att få en balans  mellan privatliv och arbetet.

Kvinnor är ofta högpresterande och det kan innebära att tid för återhämtning blir ett problem.

Alla  ledare borde ha en egen samtalspartner  för sitt uppdrag på samma sätt som man har en PT personlig tränare för sin kropp!

Hos en professionell coach/mentor kan du känna dig trygg och få tid för egen reflektion och utveckling.

Här kan du ventilera det som du för stunden känner behov av att prata om

Du får bla  avlastande samtal, stresshantering, ett neutralt bollplank, verktyg för coachande ledarskap, verktyg för konflikthantering, hjälp att bygga högpresterande team, fördjupad självinsikt, proaktivt kunna leda förändringsarbete, egen karriärutveckling, personlig utveckling, hälsofrågor.

Du bestämmer innehållet och får egen tid för reflektion med en professionell samtalspartner med 30 års erfarenhet av coaching, mentorskap,terapi, ledarutveckling psykologisk kompetens och ledarutveckling.

Vad behöver du?

Life&Career erbjuder ett sex månaders  holistiskt coachingpaket.Det finns möjlighet till kortare och längre program.

Läs mer om våra ledarutvecklingsprogram

Läs om chefscoachingprogram

Välkommen att kontakta mig!

Lena Mangell

Coachen/mentorn Lena Mangell är leg.psykolog, executive coach,karriärcoach, psykoterapeut,organisationskonsult och har 30 års erfarenhet av att coacha ledare i alla branscher.

Lena har tystnadsplikt enligt lag  (Socialstyrelsen)

Kontakt:

Lena Mangell, tel: 0707561642

lena.mangell@lifecareer.se

Leg.psykolog, coach, mentor, terapeut och utbildare