Karriärcoaching för ledare och medarbetare

Ledarutveckling: Chefscoaching

Karriärcoaching vid omorganisationer& omställningar

Idag sker det snabba förändringar i organisationer och många  chefer och medarbetare behöver hjälp för att ta sig vidare, antingen inom en organisation eller utanför. Life&Career har arbetat i 30 år med att stötta individer i deras karriärutveckling. Vi har utvecklat egna verktyg och en  strukturerad process som garanterar en utveckling framåt.

Vi arbetar i en karrrärcoachingprocess som omfattar:

1) kartlägga nuläget och situationen

2) assessment av personliga egenskaper via bla personlighetsprofiler och feedback

3) kartläggning av styrkor och kompetensområden och värderingar

4) personliga mål och karriärmål  och handlingsplan

5) personligt varumärke på linkedin och i CV

6)samt intervjuträning, nätverkande, feedback på ansökningar.

Det individuella programmet skräddarsys efter individens behov.

Målet är att personen  hittar sina inre drivkrafter, motivation och finner nya möjliga vägar framåt.
Efter att ha arbetat i 30 år med denna process vet vi att den leder individerna till framgångsrika resultat. De får fördjupad självinsikt och kan leda sig själva mot motiverande mål och karriärmöjligheter.

Karriärcoachen/mentorn och leg.psykologen Lena Mangell ,har coachat tusentals personer till framgång. Lena har utvecklat en metod ”Life&Career Map ” metoden som bygger på bla positiv psykologi och som deltagarna får som en arbetsbok.

Programmet omfattar ca 5-12 timmar beroende på individens behov och situation.

Vid executive outplacement erbjuder vi ett annat program. Läs mer på hemsidan.

 

 

 

 

 

 

 

Lena Mangell

Kontakt och anmälan: Leg.psykolog, coach/mentor Lena Mangell,
e-mail: lena.mangell@lifecareer.se, tel: 0707561642

Lena Mangell
Life&Career