Life&Career Map

550.00 kr inkl. moms

Life&Career Map är en arbetsbok i livs- och karriärutveckling.

Metoden hjälper dig att göra medvetna val baserade på vem du är och dina styrkor.

Grunden i Life&Career Map

Kategori:

Beskrivning

Personlig coaching via Life&Career Map

Vet du inte vad du vill eller vart du är på väg? Känner du dig även vilsen? Vill du öka ditt självförtroende och självkänsla genom att få en fördjupad självinsikt om din potential, styrkor och drivkrafter? Vill du skapa en plan för din framtid? Skulle du vilja leda dig själv till ett liv i balans och välbefinnande?

Du kan faktiskt ge dig själv personlig coaching genom övningarna som ingår i Life&Career Map-metoden. Den är baserad på positiv psykologi (KBT och ACT) och leder dig till en mer ökad medvetenhet om vad du vill och dessutom hjälper dig att komma igång!

Life&Career Map-metoden är en strukturerad, utvecklingsinriktad coachingmetod för personlig utveckling, livsutveckling och karriärutveckling. Metoden framtogs redan 1999 av psykologen och livs- och karriärcoachen Lena Mangell. Lena är en pionjär inom coaching och utvecklade metoden innan ens ordet ”coaching” fanns i Sverige under 1990-talet.

Life&Career Map-metoden innebär att man fokuserar på individens styrkor, motivation och drivkrafter – dessa behöver för att komma vidare med den personliga utvecklingen och för att kunna utforska mål för sin framtida utveckling. Metoden ger dessutom en struktur för att utveckla ett personligt ledarskap och ge en livsutveckling och/eller karriärutveckling.

Lena Mangell

Lena Mangell är leg psykolog och karriärcoach med 30 års erfarenhet av livs- och karriärutveckling.